تمرينات ملوان حس خوبي به من مي‌دهد

آقاي گل ليگ فصل قبل گفت: از اينکه دوباره ملوان را انتخاب کردم راضي هستم چرا که فکر مي کنم حضور در کنار هواداران اين تيم به من انگيزه مي دهد.

جلال رافخايي افزود: بازيکنان در تمرينات با انگيزه ظاهر مي شوند و تمرينات با نشاط را سپري مي کنند.احساس خوبي از تمرينات اين تيم به من دست مي دهد. اميدوارم اين شادابي و نشاط تا پايان فصل ادامه داشته باشد.

وي ادامه داد: دراگان مربي خوبي است. از او زياد تعريف مي کنند. اميدوارم درنهايت تلاشهايش به نتيجه برسد و ملوان فصل خوبي را تجربه کند.

رافخايي به هواداران اين تيم اشاره کرد و گفت:
به خاطر هواداران در ملوان ماندم چرا که به آنها مديونم. هواداران ملوان در حق من خيلي لطف کردند. احساس مي کردم بايد ديني را به آنها ادا کنم. به همين دليل در ملوان ماندم تا فصل ديگري را به اين تيم و هوادارانش خدمت کنم.

4 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.