ترکیب رسمی مقابل فجر

ترکیب رسمی ملوان در بازی امروز مقابل فجر

سرگئی پاشنکو
سهیل رحمانی – احمد آهی – هادی تامینی – آرش قلیزاد
محمد جعفری – سعید یوسف زاده – پژمان نوری – حسام یعقوبی
مهرداد اولادی – شاهین ثاقبی

جوان گرایی دیدیم ، جواب می دهد !

2 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.