به کسر امتياز از ملوان اعتراض کرده‌ايم

صادق درودگر مديرعامل باشگاه ملوان در واکنش به خبر عدم اعتراض ملوان به کسر امتياز گفت؛ ساعت يک بعد از ظهر امروز به حکم کميته انضباطي فدارسيون فوتبال مبني بر کسر امتياز از ملوان اعتراض کرده‌ايم و اين اعتراض تحويل کميته انضباطي شده است. همچنين مبلغ 2.000.000 ريال فيش نيز به حساب واريز و فيش آن تحويل شده است.

به گزارش Malavan.ir و به نقل از فارس، وي متن دفاعيه‌اي ملوان به کميته استيناف را هم به شرح زير منتشر کرد؛

رياست محترم کميته انضباطي و استيناف فدراسيون فوتبال

موضوع: اعتراض به راي صادره از سوي کميته انضباطي به شماره 321-14/5/92

با سلام و تحيت

احتراما، به نمايندگي از سوي باشگاه فرهنگي ورزشي ملوان انزلي مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه صدر الاشاره اعلام نموده و تقاضاي رسيدگي و فسخ دادنامه معترض عنه را بنا به شرح دلايل آتي الذکر از محضر کميته محترم استيناف استدعا دارد:

اولا:به نظر مي‌رسد کميته محترم انضباطي با نوعي شتاب زدگي ناشي از اتخاذ رويکرد برخورد قاطع با تخلفات در صدور تصميم خود و تعيين مجازات در ارتباط با حوادث بازي بين تيم ملوان انزلي و داماش گيلان دچار خطا و اشتباه گرديده در اين رابطه توضيح اين نکته ضروري است که همان‌طور که مستحضريد مطابق اساسنامه فدراسيون ايران عضو فيفا است و در ماده 60 اساسنامه صريحا اشاره گرديده که آيين‌نامه انضباطي مي‌‌بايست با مقررات انضباطي فيفا مطابقت داشته باشد.

از سوي ديگر با دقت در مفاد آيين‌نامه انضباطي فيفا به وضوح ديده مي‌شود که رويکرد قانونگذار فيفا در تدوين و تنقيح مقررات انضباطي بيشتر به حقوق جزايي متمايل است اين امر به سادگي از مفاد ماده 40 و 41 آيين‌نامه انضباطي فيفا ناظر به تکرار و تعدد تخلف استنباط مي‌شود چه در مواد اخير الذکر مثلا در خصوص تعدد تخلف کميته انضباطي را مکلف نموده که در هنگام تعدد همزمان تخلف انضباطي مجازات تخلف شديدتر را مورد حکم قرار دهد که اين امر در قوانين جزايي سراسر دنيا به عنوان قاعده‌اي عمومي پذيرفته شده است همچنين در ماده 146 از مقررات مذکور فدراسيون‌‌هاي عضو فيفا ملزم و مکلف به تبعيت از کليات و بعضا تخصيصات برشمرده در مقررات انضباطي فيفا شده‌اند.

با ذکر اين مقدمه جاي بسي تعجب است که کميته انضباطي در اقدامي غافلگير کننده و به سبب رفتار غير ورزشي و ايجاد درگيري بين تماشاچيان دو تيم داماش و ملوان، تيم ملوان را به کسر يک امتياز محکوم نموده است چرا که بنا به يک قاعده کلي و عمومي ديگر که در تمام نظام‌هاي حقوقي دنيا پذيرفته شده ميزان مجازات مي‌بايست با شدت جرم و تخلف متناسب باشد به بيان ديگر اگر براي تخلفي چند مجازات پيش بيني‌شده باشد در صورت ارتکاب تخلف مي‌بايست مجازات‌هاي خفيف‌تر را براي متخلف لحاظ نمود اين امر از قاعده عمومي تفسير مضيق به نفع متهم نيز فهميده مي‌شود.

در ما نحن فيه، نظر به اينکه در آيين‌نامه انضباطي فدراسيون و فيفا که در اساسنامه فدراسيون ايران نيز قيد گرديده کسر امتياز جزو تنبيهات بسيار شديد است چنانکه در ترتيب احصا شده در رده هشتم طبقه‌بندي مجازات‌ها و تنبيهات قرار گرفته به نظر مي‌رسد با شدت تخلف صورت گرفته از سوي تماشاگران تيم ملوان به هيچ وجه تناسب نداشته باشد گو اينکه تيم‌ها مسوول سو رفتار تماشاگران خود هستند ليکن اين امر بدان معني نيست که اشد مجازات را براي چنين تيمي در نظر بگيرند معمولا در رويه جاري و مرسوم آرا صادره از سوي کميته انضباطي فيفا تنها در صورت عدم تمکين باشگاه‌ها به تصميمات صادره از سوي مراجع قضايي فيفا کسر امتياز به عنوان مجازات در نظر گرفته مي‌شود ضمن اينکه تنبيهاتي با شدت کمتر نيز در دسته بندي تنبيهات برشمرده شده که معمولا در موارد مشابه به عنوان تنبيه تعيين مي‌شود مانند الزام به برگزاري مسابقه بدون تماشاگر يا برگزاري مسابقه در زمين بي‌طرف حتي تجميع اين مجازات‌ها با جريمه نقدي، بنا علي هذا از توجه به مراتب معنونه فوق تقاضاي رسيدگي مجدد و فسخ دادنامه معترض عنه و تعيين مجازات مناسب از محضر آن اعضا محترم مورد استدعاست.

در خاتمه يادآور مي‌شود باشگاه ملوان در فصل جار ي با چالش‌هاي جدي روبروست و با توجه به جايگاه مهم و سابقه درخشان آن در فوتبال کشور تقاضا دارد با غمض عين و مصلحت جويي اين تيم را در ادامه راه دشواري که پيش رو دارد مساعدت فرماييد.

با تشکر و تجديد احترام

آرش نجفي به نمايندگي از باشگاه ملوان»

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.