به همه کس من فحش دادن

نمي‌دانم درباره چه بايد صحبت کنم. مردم خيلي‌ چيزها را نمي‌دانند. وقتي صفحه اول روزنامه مملکت عکس من را نصف مي‌کند و مي‌زند “روز تسويه حساب” مشخص است که آن روزنامه علنا با من برخورد شخصي مي‌کند.

وي درباره مصاحبه‌اي که روز قبل از بازي انجام داد گفت:

کجاي آن مصاحبه تند بود. من متهم به اين هستم که بعد از گلي که به پرسپوليس زده‌ام خوشحالي کرده‌ام. آيا بايد فيلم بازي مي‌کردم؟ من براي تيم شهرم و مردم شهرم و براي خودم خوشحالي کردم.

مازيار زارع در ادامه با گلايه از مسئولان باشگاه پرسپوليس گفت:

من در پايان فصل قبل بازيکن آزاد بودم اما آن‌ها من را درليست مازاد قرار دادند و از پرسپوليس من را بيرون انداختند. اين موضوع را به چه کسي بگويم؟ من 150 ميليون از پرسپوليس طلب داشتم. فردا روزي که به اداره ماليات بروم مسئول آنجا به من مي‌گويد بايد مالياتت را بدهي نمي‌پرسد که طلبت را از پرسپوليس گرفته‌اي يا نه. بعد من بايد چند بار به آقاي ايکس يا ايگرگ در باشگاه پرسپوليس زنگ بزنم که به زور مي‌آيد جلوي دوربين صحبت مي‌کند. مردمي که به خانواده من فحش مي‌دهيد آيا شما مي‌توانيد از هزار تومان بگذريد؟ من 150 ميليون طلب داشتم که دست آخر آن را تبديل به 11 ميليون کردم.
البته صحبت هم که بکنم هيچ اتفاقي نمي‌افتد چون مديرعامل اين باشگاه رويانيان است. من بعد از گلي که در بازي قبل به پرسپوليس زدم به اين خاطر خوشحالي کردم که با آبروي من بازي شده بود و حقم را خورده بودند اما آن‌ها به همه کس من دشنام دادند.
جام حذفي امروز براي پرسپوليس برگزار شد. من نمي‌گويم که داور يا مسئولان در اين نتيجه نقشي داشتند. امروز پرسپوليس فوق‌العاده بود و ما هم بد بازي کرديم در اين موضوع هيچ شکي نيست.

10 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.