به غايبان نبايد اجازه ادامه فعاليت دهند

Malavan.ir : صادق درودگر در مورد جلسه دانش‌افزايي مديران، سرپرستان و مربيان ليگ برتري گفت: اين جلسات آموزشي بسيار مهم است و نقشه راه را به ما مي‌دهد. اين مشاغل باعث مي‌شود روش کاربردي‌تري داشته باشيم و با يک همگرايي در راستاي برنامه‌ها حرکت کنيم. البته مديران و سرپرستان به برخي باشگاه‌ها کم‌لطفي کردند و در جلسه حاضر نشدند.

وي افزود: هرکسي که در اين جلسات حاضر نشده نبايد مجوز ادامه فعاليت بگيرد. کساني که نيامدند يا توجيه نشدند و يا احساس کردند حضورشان مفيد نيست. از برگزار کنندگان اين جلسه تشکر مي‌کنم هرچند که مي‌توانيم عملکرد بهتري داشته باشيم.

به نقل از فارس

5 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.