برنامه کامل ليگ سيزدهم فوتبال اعلام شد

برنامه کامل ليگ سيزدهم به شرح زير است به گزارش Malavan.ir:

هفته اول:

صبا- ملوان

داماش- سايپا

گسترش فولاد- استقلال

فجرسپاسي- نفت تهران

راه‌آهن- مس کرمان

استقلال خوزستان- ذوب آهن

سپاهان- فولاد

پرسپوليس- تراکتورسازي

هفته دوم:

ملوان- داماش

استقلال – سپاهان

فولاد خوزستان- فجرسپاسي

مس کرمان – استقلال خوزستان

سايپا – راه آهن

ذوب آهن- پرسپوليس

نفت تهران- صباي قم

تراکتورسازي- گسترش فولاد تبريز

هفته سوم:

داماش گيلان- نفت تهران

فجرسپاسي- استقلال

پرسپوليس- مس کرمان

راه آهن- ملوان

ذوب آهن- تراکتورسازي

گسترش فولاد – سپاهان

استقلال خوزستان – سايپا

صباي قم- فولاد خوزستان

هفته چهارم:

فولاد خوزستان- داماش گيلان

استقلال – صباي قم

گسترش فولاد- فجرسپاسي

مس کرمان- ذوب آهن

نفت تهران- راه آهن

سايپا- پرسپوليس

سپاهان- تراکتورسازي

ملوان – استقلال خوزستان

هفته پنجم:

داماش – استقلال

فجرسپاسي- سپاهان

تراکتورسازي- مس کرمان

راه آهن- فولاد خوزستان

ذوب آهن- سايپا

استقلال خوزستان- نفت تهران

صباي قم – گسترش فولاد

پرسپوليس- ملوان

هفته ششم:

گسترش فولاد- داماش

استقلال- راه‌آهن

فجرسپاسي- تراکتورسازي

سايپا- مس کرمان

ملوان- ذوب آهن

نفت تهران- پرسپوليس

سپاهان- صباي قم

فولاد خوزستان- استقلال خوزستان

هفته هفتم:

داماش- سپاهان

استقلال خوزستان- استقلال تهران

صباي قم- فجرسپاسي

مس کرمان- ملوان

راه‌آهن- گسترش فولاد

ذوب آهن- نفت تهران

تراکتورسازي- سايپا

پرسپوليس- فولاد خوزستان

هفته هشتم:

فجرسپاسي- داماش

استقلال- پرسپوليس

نفت تهران- مس کرمان

سپاهان- راه آهن

فولاد خوزستان- ذوب آهن

گسترش فولاد- استقلال خوزستان

ملوان- سايپا

صباي قم – تراکتورسازي تبريز

هفته نهم:

داماش- صباي قم

ذوب آهن- استقلال

راه آهن- فجرسپاسي

مس کرمان- فولاد خوزستان

سايپا- نفت تهران

پرسپوليس- گسترش فولاد

استقلال خوزستان- سپاهان

تراکتورسازي- ملوان

هفته دهم:

داماش- تراکتورسازي

استقلال- مس کرمان

فجرسپاسي- استقلال خوزستان

صباي قم- راه آهن

گسترش فولاد- ذوب آهن

نفت تهران- ملوان

فولاد خوزستان- سايپا

سپاهان- پرسپوليس

هفته يازدهم:

راه آهن- داماش

سايپا- استقلال

پرسپوليس- فجرسپاسي

مس کرمان- گسترش فولاد

ذوب آهن- سپاهان

تراکتورسازي- نفت تهران

استقلال خوزستان- صباي قم

ملوان- فولاد خوزستان

هفته دوازدهم:

داماش- استقلال خوزستان

استقلال- ملوان

فجرسپاسي- ذوب آهن

سپاهان- مس کرمان

راه آهن- تراکتورسازي

فولاد خوزستان- نفت تهران

گسترش فولاد- سايپا

صباي قم – پرسپوليس

هفته سيزدهم:

پرسپوليس- داماش

نفت تهران- استقلال

مس کرمان- فجرسپاسي

استقلال خوزستان – راه آهن

ذوب آهن- صباي قم

ملوان- گسترش فولاد

سايپا- سپاهان

تراکتورسازي- فولاد خوزستان

 

هفته چهاردهم:

داماش- ذوب آهن

استقلال- فولاد خوزستان

فجرسپاسي- سايپا

صباي قم- مس کرمان

راه آهن- پرسپوليس

گسترش فولاد- نفت تهران

سپاهان- ملوان

استقلال خوزستان- تراکتورسازي

هفته پانزدهم:

مس کرمان- داماش

تراکتورسازي- استقلال

ملوان- فجرسپاسي

ذوب آهن – راه آهن

نفت تهران- سپاهان

فولاد خوزستان- گسترش فولاد

سايپا- صباي قم

پرسپوليس- استقلال خوزستان

گفتی است شروع بازی ها توسط سازمان
لیگ 2 مرداد اعلام شده است .

منبع : Malavan.ir

9 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.