براى كسى كه او را جادوگر ميخوانند

واقعيت اين است كه اهل فوتبالم و آن را فقط در سطح ملى دنبال نميكنم واقعیت این است که از زمانی که چشم باز کردم پدرم مرا از کودکی با محبوبی آشنا کرد که بعد ها خط قرمز های زندگی ام شد . بله من طرفدار محبوب خزر ملوان کبیرم و با خوشی ها و ناخوشی های محبوبم شاد و دلگیر می شوم و هراز گاهی هم دوستان محبوبم را گاها تند به باد انتقاد می گیرم وهدفم افتخار محبوبم است و لا غیر ولى مدتیست که رنج دل علی کریمی مرا می آزارد و براى اينكه كريمى را بشناسى حتما نبايد فوتبالى باشى. زیرا كارهايى كه او انجام ميدهد از آن جنس كارهايى است كه فقط اسطوره ها ميتوانند انجام دهند.
كريمى نمونه واقعى آن دسته از افرادى است كه از دل جامعه برآمده و هيچوقت خود را از آن جدا نكرده.

على عزيز ميدانم اين روزها شما را تحت فشار قرار دادند و ميخواهند هرطور كه شده شما را از صحنه خارج كنند ولى از شما ميخواهم كه بمانى، بايستى و بجنگى

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.