بحث کي‌روش با خبرنگاران

کارلوس کي‌روش پس از بازگشت تيم ملي فوتبال کشورمان امروز به مدت 15 دقيقه با دوربين 20:30 و واحد مرکزي خبر در فرودگاه امام خميني به جر و بحث پرداخت.

وي ابتدا در پاسخ به سوالي که بازي با عمان را چگونه ديديد، گفت: ما براي بازي به عمان نرفته بوديم. براي تفريح رفته بوديم. شما بهتر است در مورد تعطيلات حرف بزنيد و نه مسائل ديگر.

وي در مورد سوال ديگري که شما موظفيد جواب رسانه‌ها را بدهيد، گفت: باز هم مي‌‌گويم شما بهتر است با ترابيان درباره تعطيلات من حرف بزنيد.

کي‌روش باز هم در پاسخ خبرنگار برنامه 20:30 که چرا شما رفتار خوبي نداريد، گفت: من حرفه‌اي هستم. اما تعطيلات خوش گذشت. او چند بار اين موضوع را تکرار کرد.

خبرنگار واحد مرکزي خبر باز هم از اين موضوع کوتاه نيامد و سعي کرد تا کي‌روش جواب سوال او را درباره نتيجه ضعيف تيم ملي مقابل عمان بدهد؛ اما باز هم کي‌روش گفت:

خيلي خوشحالم که شما را در فرودگاه ديده‌ام. ما به تعطيلات رفته بوديم نه مسئله ديگر. اين بحث و جدل حدود 15 دقيقه طول کشيد.

5 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.