با غیرت های ایران به برزیل رفتند

آفرین به غیرت ایرانی ها ، غیرت جلال حسینی ، غیرت رحمان احمدی و غیرت تمام بازیکنان ایران .
ما به برزیل رفتیم و تمام . وقتی رفتن تیم ملی را به جام جهانی باور کردم که کی روش مشتش را به نشانه خوشحالی به طرف چوی پرت کرد .

2 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.