باقري به عنوان كاپيتان جام قهرماني را بالاي سر برد

جشن قهرماني پرسپوليس در ورزشگاه تقريبا خالي تختي انزلي برگزار شد و فقط حدود هزار تماشاگر پرسپوليس در ورزشگاه حاضرند و تماشاگران ملوان از ورزشگاه بيرون رفته‌اند.
علي دايي به مازيار زارع گفت به کريم باقري بگويد به عنوان کاپيتان تيم برود و جام قهرماني را بالا سر ببرد.

* حبيب کاشاني و علي دايي در کنار هم در جشن قهرماني حضور دارند.

*هواداران پرسپوليس در ورزشگاه حبس شده‌اند و نمي‌توانند ورزشگاه را ترک کنند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.