ما از ارتباطات دولتي بهره‌اي نداريم

صادق درودگر اظهار داشت: ما پيش از آغاز سال جديد يعني در سال 91 به همراه اول و جناب دکتر صدوقي مديرعامل ارتباطات سيار همراه اول نامه نوشتيم و درخواست سامانه هواداري کرديم اما بعد ازگذشت بيش از شش ماه هنوز به ما اين سامانه داده نشده است اما پرسپوليس خيلي راحت اين سامانه را گرفت. نمي‌دانم بين باشگاه‌ها و ارتباط آنها با شرکت‌ها قوانين حاکم است يا برخي روابط به جاي ضوابط حاکم شده است.

به نقل از فارس، وي ادامه داد: ما باشگاهي هستيم که از ارتباطات دولتي بهره‌اي نداريم. بنابراين خواهش مي‌کنيم که عدالت و انصاف رعايت شود و بين باشگاه‌ها تبعيض قائل نشوند تا ما هم بتوانيم با هوادارانمان ارتباط داشته باشيم.

درودگر تاکيد کرد: همراه اول شعارش اين است که همراه همه است اما ظاهراً‌ با برخي همراه‌تر است.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.