بازگشت کوروشي و آهي به تمرينات ملوان

ملوانان تمرينات خود را پس از رسيدن به صدر جدول به صورت مدوام در زمين فوتبال پادگان شهيد نامجوي شهرستان بندرانزلي پيگيري کردند.

سيامک کوروشي و سيد احمد آهي مدافعان باشگاه ملوان که در بازي با استقلال دچار مصدوميت گرديده بودند از روز چهارشنبه به جمع ملوانان ملحق شدند. اين دو بازيکن پس از پشت سر گذاشتن دوران نقاحت روز چهارشنبه در معاينات پزشکي باشگاه ملوان شرکت نمودند تا پس از ارزيابي نحوء مصدوميت آنها درباره آغاز مجدد تمرينات توسط اين دو مدافع ملوانان تصميمات لازم توسط پزشکان باشگاه انجام گردد.

به نقل از گل ،با توجه به نحوء مصدوميت پزشکان به آنها اجازه تمرين با ساير نفرات تيم را صادر کردند و در تمرينات روز چهارشنبه همراه با ديگر بازيکنان به انجام تمرينات پرداختند. همچنين هافبک اين تيم سهيل اصغر زاده به علت به وجود آمدن مصدوميت يکي از غايبان تمرينات ملوان در چند روز اخير محسوب مي گردد.

با توجه به غيبت دو مدافع ملوان در تمرينات اين تيم و همچنين مصدوميت آنها انتظار مي رود که در بازي با نفت تهران به آنها اجازه بازي داده نشود.

ملوانان تمرينات خود را پس از رسيدن به صدر جدول به صورت مدوام در زمين فوتبال پادگان شهيد نامجوي شهرستان بندرانزلي پيگيري کردند در تمرين روز چهارشنبه ملوانان که با حضور مدير عامل اين تيم برگزار شد بازيکنان ابتدا به انجام دويدن به دور زمين و گرم کردن پرداختند و سپس به انجام حرکات تاکتيکي و تکنيکي پرداختند و سپس زير نظر پورغلامي با تقسيم کردن زمين به دو قسمت به انجام کارهاي تاکتيکي براي بازي با نفت تهران پرداختند که مهم ترين بخش آن ارسال سانتر از جناحين و همچنين استفاده از شوت براي روياي با تيم نفت به جهت انتظار بازي بسته از اين تيم بود.

اين تمرين در يک ساعت ونيمه در هواي باراني و نمناک انزلي برگزار شد و به علت خنک شدند هوا بازيکنان با نشاط بيشتري به تمرينات پرداختند.

یک دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.