بازيکنان ملوان شارژ مالي شدند

در آستانه ديدار با استقلال

بازيکنان ملوان شارژ مالي شدند

باشگاه ملوان انزلي در آستانه ديدار با استقلال 25 درصد از مبلغ قرارداد بازيکنان را پرداخت ک

صادق درودگر اظهار داشت: مطالبات فصل گذشته بازيکنان ملوان به طور کامل پرداخت شده و شب گذشته نيز 25 درصد از مبلغ قرارداد بازيکنان از فصل جديد نيز به آنها پرداخت شد.

 وي ادامه داد: در حالي که برخي از باشگاه‌هاي دولتي نتوانسته‌اند هنوز مبلغي از قرارداد بازيکنان را به آنها پرداخت کنند. ملوان بازيکنان را شارژ مالي کرد و پژمان نوري هم در جلسه ديشب از حسين هدايتي بابت اين مسئله تشکر و قدرداني کرد.

One Comment

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.