بازيکنان ملوان اعتصاب کردند

بازیکن تیم فوتبال ملوان امروز یکشنبه از حضور در تمرینات تیم سرباززدند تا تمرینات این تیم تعطیل شود،بازیکن به علت پرداختن نشدن مطالبات خود و عمل نکردن مالک باشگاه به تعهداتش این تصمیم را گرفتند.
حال باید شاهد واکنش مالک،مدیران و هواداران پس از این اقدام بازیکنان بود.
ملوانان بار دوم است که دست به این کار میزنند و این در باشگاه ملوان بی سابقه بوده و در 2فصل گذشته نیز 1روز را بزرگترهای تیم به نشانه اعتراض در سر تمرینات این تیم حضور پیدا نکرده بودند
3 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.