انتخاب مسئول آکادمی باشگاه ملوان

بنا به گزارش سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان بندر انزلی نصرت ایراندوست بعنوان مسئول آکادمی باشگاه ملوان انتحاب شد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.