اشتباهی که باعث مرگش شد

به نقل از يورو نيوز، در جريان پيکار فوتبال در منطقه «تاکاويرا» از کشور زيمباوه دو تيم محلي در حال انجام بازي بودند که «امبوفونا» يکي از دو کمک داور بازي اعلام آفسايد کرد. اين مسئله باعث شد تا هواداري از تيم مقابل عصباني شود، به طوري که کنترل خود را ناگهان از دست دهد و به زمين مسابقه هجوم آورد. وي پس از رسيدن به کمک داور با يک چوپ به سرش ضربات محکمي وارد کرد که همين امر باعث خونريزي مغزي امبوفونا شد و در زمين مسابقه جان داد. تاندويي کومالو، سخنگوي پليس محلي در اين باره اظهار داشت: هوادار خاطي 31 ساله بوده و ضربه‌اش به سر کمک داور 34 ساله آنقدر محکم بوده که جانش را گرفته است. به گفته اين مقام پليس در تعقيب فرد جاني است.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.