از انزلی به همه جا رسیدم

مهرداد اولادي مهاجم تيم فوتبال ملوان اظهار کرد: ملوان را خيلي دوست دارم و هر چه در زندگي بدست آوردم از ملوان و مردم انزلي است.

به گزارش Malavan.ir وي در ادامه گفت : محبت هايي که اين مردم به من کردند که به پيراهن تيم ملي برسم هرگز فراموش نمي کنم. پيش از اين هم در يک مصاحبه قبل از اردوي تيم ملي گفته بودم که انزلي را با هيچ جاي دنيا عوض نمي کنم اما باور کنيد فصل گذشته از لحاظ مالي سال بسيار سختي را پشت سر گذاشتم و در اين چند ساله که از امارات برگشتم هنوز هيچ پولي دريافت نکرده‌ام. من مشکلات عديده خانوادگي و مالي دارم و به آقاي درودگر هم پيش از اين گفتم که فقط و فقط به دليل مشکلات مالي و خانوادگي مي خواهم از ملوان جدا شوم. بعد از اردوي تيم ملي در مورد ملوان هيچ مصاحبه اي نکردم و هر مطلبي که از من در رسانه ها ذکر شده است کذب محض است.

وي در پايان گفت : من به غير از تيم ملي در حال حاضر به هيچ چيز ديگري فکر نمي کنم. هنوز براي فصل آينده هيچ تصميمي نگرفته ام و همه چيز را براي بعد از بازي هاي ملي گذاشته‌ام. باز هم مي گويم از ملوان به همه جا رسيدم و هرگز محبت هاي مسئولين باشگاه و مردم انزلي را فراموش نمي کنم

3 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.