از امروز قرارداد بازيکنان و مربيان ثبت مي‌شود

زمان نقل و انتقالات فصل سيزدهم ليگ برتر از 21 ارديبشهت‌ماه آغاز شده و تا 15 تير ادامه خواهد داشت، اما تاکنون برگه ثبت قرارداد بازيکنان و مربيان در اختيار باشگاه‌ها قرار نگرفته و تنها باشگاه‌ها مي‌توانند قرارداد داخلي با بازيکنان و مربيان امضا کنند. اين برگه براي فصل آينده دچار تغيير و تحولاتي شده است و اشکالاتي داشته که آنها برطرف شده و امروز قرار است اين برگه در فدراسيون فوتبال مورد تاييد مصطفي شهبازي مسئول نقل و انتقالات سازمان ليگ قرار بگيرد و براي باشگاه‌ها ارسال شود تا از اين پس قرارداد بازيکنان و مربيان را به صورت رسمي ثبت کنند.

علي کاظمي، دبير سازمان ليگ با تاييد اين خبر گفت: اين برگه دچار اشکالاتي بود که با رفع آنها از امروز در اختيار باشگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

One Comment

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.