از ابتدا تا انتهای موضوع ندادن استادیوم

امروز در آخر تمرین صحبت هایی از کارمندان هیئت فوتبال زده شد که فردا زمین داده نمی شود و باید اول پول هیئت فوتبال را بدهید .

این سخنان با واکنش درودگر مواجه شد و گفت : شما با مردم انزلی هستید یا علیه آنها؟ ما فردا تیم را خواهیم آورد ، یا در استادیوم یا در کوچه پشتی استادیوم تمرین خواهیم کرد ، آنگاه خود جواب مردم انزلی را بدهید . ،

در همین موضوع یک مصاحبه ی اختصاصی Malavan.ir با وی انجام داد . ما یک طرفه به میدان نخواهیم رفت واماده  پاسخ عزیزان هیئت فوتبال انزلی در این مورد هستیم .

آقای درودگر امروز این بحث ها و صحبت ها چه بود ؟

والا من به مسئولین انزلی قول دادم فعلا در این مورد در رسانه ها صحبت نکنم ولی این کار را به مسئولین انزلی واگذار می کنم تا این را حل کنند و فقط به دلیل نزدیکی به ارتحال امام صحبتی نمی کنم  ،  فعلا من را معذور کنید  .

مدیر عامل ملوان که اینگونه پاسخ داد ، اما جالب اینکه جمعی از خبرنگاران و مردم پس از رفتن صادق درودگر از استادیوم با کسی که با درودگر اینگونه سخن گفت ، صحبتی داشتند و این فرد گفت :

من یک کارمند هستم و به ما گفتند که این دستور است و به بنده این موضوع ربطی ندارد .

همه افراد در آن جمع ، کم توجهی الماسخاله به فوتبال انزلی را عامل این اتفاقات میدانستند و خواستار توجه بیشتر ایشان به انزلی شدند ، حالا باید دید فردا استادیوم بسته است یا باز ؟ باید دید واکنش هیئت فوتبال و یا واکنش مردم انزلی چه خواهد بود . همه فردا مشخص خواهد شد .

11 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.