اختصاصی : 2 طرح از 30 طرح اجرا شد

سایت Malavan.ir سی طرح اقتصادی و درآمد زایی قابل اجراء برنامه ریزی کرده است ، که توسط آقایان :
مهندس دانیال ابراهیمی ، مهندس رضا اصغری و دکتر محمد ادریس آماده سازی گردیده است. از این رو 2 طرح آن را به مدیر عامل ملوان بندرانزلی ارائه داده ایم که هر 2 طرح در حال اجرا هستند و در صورت تمایل باشگاه به اجراء، 28 طرح دیگر ارائه خواهد شد .

به دلیل تماس های فراوان شما هواداران ملوان ، از جمله ملوانی های مقیم خارج کشور که بار ها به سایت Malavan.ir اعلام کردند که حاضر هستند مبلغی به باشگاه کمک کنند ، از این رو به باشگاه پیشنهاد داده تا حسابی جداگانه به نام حساب هواداران ملوان ایجاد شود ، تا هر ماه طی نموداری اعلام کنیم چه مقدار کمک شده و چه مقدار از این حساب برداشت شده است .
این نمودار را هر ماه می توانید در سایت باشگاه و Malavan.ir به صورت اختصاصی نظاره گر باشید و شاهد تلاش ها و دریافت ها و خرج های مدیرعامل ملوان باشید و بر نحوه ی مدیریت صادق درودگر پس از دیدن آن نظر مثبت و یا منفی دهید .

شماره حساب برای افراد مقیم ایران : 0210286251009

شماره حساب برای افراد مقیم خارج از کشور : 0210286300016

هر دو حساب نام برده شده برای بانک صادرات ایران است .

malavan.ir

6 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.