اختصاصی : گزارش عملکرد مالی ملوان در زمان مدیریت صادق درودگر

به گزارش اختصاصی Malavan.ir ، صادق درودگر طبق قولی که به هواداران ملوان داده بود تمام سوابق مالی باشگاه را در این 2 سال به انتشار گذاست .
تک تک هزینها ی باشگاه را می توانید در این 2 سال در 2 برگه زیر ببینید .
هزينه ها از شروع فصل 91/4/1 الي 92/3/31

پرداخت به بازيکنان و مربيان از 91/4/1الي 92/3/31 38,451,946,838

پرداخت به مربيان و بازيکنان از ذخيره بستانکاري قرارداد فصل گذشته 3,594,024,287

پرداخت به مربيان پايه تا پايان فصل 1,651,600,000

پرداخت به مربيان و بازيکنان بانوان 674,000,000

حقوق کارکنان گذشته 1,716,200,000

ذخيره خرداد و تير 250,000,000

حق الزحمه مديرعامل از شروع فصل تا 92/3/1 1,440,000,000

هزينه هاي مسابقات و تمرينات بزرگسال 5,393,744,873

هتلها/المپيک 140,000,000

بازسازي ورزشگاه 778,127,550

خريد البسه ورزشي 1,795,676,000

ساير هزينه ها/اداري/قبوض آب و برق و گاز و تلفن/ فرهنگي تبليغاتي 1,833,422,994

پاداش مسابقات 2,720,000,000

هزينه هاي پزشکي 750,161,703

اجاره زمينهاي ورزشي 244,570,000

هزينه مسابقات و تمرينات تيم فوتبال اميد 454,253,531

هزينه مسابقات و تمرينات تيم فوتبال جوانان 413,037,590

هزينه مسابقات و تمرينات تيم فوتبال نوجوانان 203,065,408

هزينه مسابقات و تمرينات تيم فوتبال نونهالان 291,360,838

هزينه مسابقات و تمرينات تيم فوتبال بانوان 493,963,107

هزينه تيم فوتبال ملوان نوين 12,620,000

منابع بتاريخ 1392/6/5 از 91/4/1 الي 92/6/5

دريافت از شرکت استيل آذين ايرانيان 60,288,580,000

دريافت از سازمان ليگ 7,829,635,845

دريافت از بانک حکمت ايرانيان 6,175,000,000

ساير درامدها 927,769,687

جمع دريافتي‌هاي منابع 75,220,985,532

یک دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.