اختصاصی : گزارش تمرین جمعه

به گزارش اختصاصی Malavan.ir تمرینات ملوان در عصر جمعه و یک روز پس از دیدار صبای قم پیگیری شد .
در ابتدای تمرین دراگان اسکوچیچ دقایقی با بازیکنان در مورد بازی با صبا به گفت و گو پرداخت . سپس بازیکنانی که در مقابل صبا به میدان رفته بودند پس از انجام ریکاوری محل تمرین را ترک کردند و مابقی بازیکنان زیر نظر کادر فنی تمرینات تاکتیکی را در دستور کار داشتند.
همچنین در تمرین امروز سیامک کوروشی به دلیل مصدومیت به طور اختصاصی زیر نظر کادر پزشکی تمرین کرد .

3 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.