اختصاصی : تحلیل و امتیاز دهی به سرگی،مازیار،یوسفی و شیری

به گزارش اختصاصی Malavan.ir در طول بازی ملوان و فولاد خوزستان به تحلیل و بررسی 4 بازیکن منتخب ملوان از جمله :
مازیار زارع ، محسن یوسفی ، سرگی پاشینکو مهدی شبری پرداخته و در طول بازی آن را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم و به این 4 بازیکن از 10 نمره دادیم .
تهیه و تنظیم : دانیال ابراهیمی و مهرداد جعفری

وی در طول 90 دقیقه بار ها مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت و در طول بازی 4 بار دروازه  وی با شوت بازیکنان فولاد مورد تحدید قرار گرفت که از این 4 شوت داخل چارچوب وی 2 مورد آن را مهار و 2 مورد دیگر آن وارد دروازه ملوان شد . بنا بر ظهارات آنالیزگر سایت بر اساس عدم مقصر بودن سرگی پاشینکو بر گل های دریافتی وی نمره 6 از سایت Malavan.ir دریافت کرد.
وی در طول 90 دقیقه بار ها مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت و در طول بازی 4 بار دروازه وی با شوت بازیکنان فولاد مورد تحدید قرار گرفت که از این 4 شوت داخل چارچوب وی 2 مورد آن را مهار و 2 مورد دیگر آن وارد دروازه ملوان شد . بنا بر ظهارات آنالیزگر سایت بر اساس عدم مقصر بودن سرگی پاشینکو بر گل های دریافتی وی نمره 6 از سایت Malavan.ir دریافت کرد.
کاپیتان مازیار زارع در طول بازی 3 شوت به سمت دروازه تیم فولاد زد که همه خارج از چارچوب بود و وی در حضور 90 خود در بازی 23 پاس به هم تیمی های خود داد که 16 پاس وی صحیح و 7 مورد آن توسط مدافعان تیم حریف قطع شد . بنا به گزارش آنالیزگر سایت کاپیتان مازیار زارع نمره 7 را از Malavan.ir دریافت کرد.
کاپیتان مازیار زارع در طول بازی 3 شوت به سمت دروازه تیم فولاد زد که همه خارج از چارچوب بود و وی در حضور 90 خود در بازی 23 پاس به هم تیمی های خود داد که 16 پاس وی صحیح و 7 مورد آن توسط مدافعان تیم حریف قطع شد .
بنا به گزارش آنالیزگر سایت کاپیتان مازیار زارع نمره 7 را از Malavan.ir دریافت کرد.
یکی از دونده ترین بازیکنان میدان بود  که در مجموع در حضور 70 دقیقه ای خود 8 پاس داد که 4 مورد آن به مقصد رسید و 4 مورد آن توسط بازکنان تیم فولاد قطع شد . بنا بر گزارش آنالیزگر سایت وی از 10 نمره  6.5 را از سایت Malavan.ir  دریافت کرد.
یکی از دونده ترین بازیکنان میدان بود که در مجموع در حضور 70 دقیقه ای خود 8 پاس داد که 4 مورد آن به مقصد رسید و 4 مورد آن توسط بازکنان تیم فولاد قطع شد . بنا بر گزارش آنالیزگر سایت وی از 10 نمره 6.5 را از سایت Malavan.ir دریافت کرد.
یکی از ضعیف ترین بازی های خود را مهدی شیری مقابل فولاد خوزستان نشان داد و در طول حضور خود در میدان 7 پاس به هم تیمی های خود داد که 4 پاس وی به مقصد رسید و 3 پاس آن قطع شد. بنا به گزارش آنالیزگر سایت وی از 10 نمره ضعیف 4 را از Malavan.ir کسب کرد .
یکی از ضعیف ترین بازی های خود را مهدی شیری مقابل فولاد خوزستان نشان داد و در طول حضور خود در میدان 7 پاس به هم تیمی های خود داد که 4 پاس وی به مقصد رسید و 3 پاس آن قطع شد. بنا به گزارش آنالیزگر سایت وی از 10 نمره ضعیف 4 را از Malavan.ir کسب کرد .
8 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.