اختصاصی : اهداء پیراهن ملوان به استاندار جدید و پیشین

به گزارش اختصاصی Malavan.ir ، صادق درودگر مدیر عامل ملوان همراه با محمود پیشگاه هادیان و نصرت ایراندوست 9صبح امروز به مراسم معارفه استاندار جدید ، جناب آقای دکتر نجفی رفتند که در ادامه به وی خیر مقدم گفته و پیراهن تیم ملوان را به همراه امضاء بازیکنان ملوان به وی اهداء کردند.
همچنین به عنوان تشکر و قدردانی استاندار پیشین ، جناب آقای هاشم نیا نیز به وی یک پیراهن باشگاه ملوان به وی اهداء گردید.
امیدواریم استاندار جدید هوای ملوان را داشته باشد .

استاندار گیلان

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.