اختصاصی : آنالیز بازی پوررحمت الله،رفخایی،یوسفی و سرگی و امتیاز دهی به آنها

تهیه : مهرداد جعفری
تنظیم : دانیال ابراهیمی

به گزارش خبرنگار Malavan.ir ، محمد پور رحمت الله در بازی 13 پاس داده است که 10 پاس وی به مفصد رسیده و 3 پاس آن توسط مدافعان حریف قطع شده است . وی در طول 90 دقیقه حضور خود در بازی 1 شوت به سمت دروازه حریف زد که در چارچوب نبود . او یکی از ارکان برد ملوان در این بازی بود و دوندگی و انگیزه بالایی داشت . بر همین اساس این بازیکن جوان ملوان از Malavan.ir  نمره 7 را از 10 میگیرد.
به گزارش خبرنگار Malavan.ir ، محمد پور رحمت الله در بازی 13 پاس داده است که 10 پاس وی به مفصد رسیده و 3 پاس آن توسط مدافعان حریف قطع شده است . وی در طول 90 دقیقه حضور خود در بازی 1 شوت به سمت دروازه حریف زد که در چارچوب نبود . او یکی از ارکان برد ملوان در این بازی بود و دوندگی و انگیزه بالایی داشت . بر همین اساس این بازیکن جوان ملوان از Malavan.ir نمره 7 را از 10 میگیرد.

به گزارش خبرنگار Malavan.ir ، سید جلال رافخایی که امروز در نبود مازیار زارع کاپیتان ملوان بود در این بازی 6 پاس داده است که 3 پاس وی به مفصد رسیده و 3 پاس آن توسط مدافعان حریف قطع شده است . وی در طول 90 دقیقه حضور خود در بازی 1 شوت به سمت دروازه حریف زد که آن نیز به گل تبدیل شد و همچنین یک پاس گل نیز در این بازی نفس گیر داد . بر همین اساس این بازیکن ملوان از Malavan.ir  نمره 9 را از 10 میگیرد.
به گزارش خبرنگار Malavan.ir ، سید جلال رافخایی که امروز در نبود مازیار زارع کاپیتان ملوان بود در این بازی 6 پاس داده است که 3 پاس وی به مفصد رسیده و 3 پاس آن توسط مدافعان حریف قطع شده است . وی در طول 90 دقیقه حضور خود در بازی 1 شوت به سمت دروازه حریف زد که آن نیز به گل تبدیل شد و همچنین یک پاس گل نیز در این بازی نفس گیر داد . بر همین اساس این بازیکن ملوان از Malavan.ir نمره 9 را از 10 میگیرد.

به گزارش خبرنگار Malavan.ir ، محسن یوسفی در این بازی 9 پاس داده است که 6 پاس وی به مفصد رسیده و 3 پاس آن توسط مدافعان حریف قطع شده است . وی در طول 70 دقیقه حضور خود در بازی 2 شوت به سمت دروازه حریف زد که هر 2 در چارچوب بود . بر همین اساس این بازیکن ملوان از Malavan.ir  نمره 7 را از 10 میگیرد.
به گزارش خبرنگار Malavan.ir ، محسن یوسفی در این بازی 9 پاس داده است که 6 پاس وی به مفصد رسیده و 3 پاس آن توسط مدافعان حریف قطع شده است . وی در طول 70 دقیقه حضور خود در بازی 2 شوت به سمت دروازه حریف زد که هر 2 در چارچوب بود . بر همین اساس این بازیکن ملوان از Malavan.ir نمره 7 را از 10 میگیرد.

به گزارش خبرنگار Malavan.ir ، سرگی پاشینکو در طول 90 دقیقه حضور خود در بازی فقط یکبار مغلوب فورواردهای تیم حریف شد و بار و بار از 3 امتیاز تیم دفاع کرد و او یکی از ارکان برد ملوان در این بازی بود . بر همین اساس سنگربان ملوان از Malavan.ir  نمره 9.5 را از 10 میگیرد.
به گزارش خبرنگار Malavan.ir ، سرگی پاشینکو در طول 90 دقیقه حضور خود در بازی فقط یکبار مغلوب فورواردهای تیم حریف شد و بار و بار از 3 امتیاز تیم دفاع کرد و او یکی از ارکان برد ملوان در این بازی بود . بر همین اساس سنگربان ملوان از Malavan.ir نمره 9.5 را از 10 میگیرد.

7 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.