احمدزاده متوجه رای نشده است

به نقل از سايت رسمي فدراسيون، اسماعيل حسن زاده درباره مصاحبه احمد زاده لي در برنامه تلويزيوني 90، گفت:

 نگراني بزرگ من اين است که مربيان بزرگي مانند احمدزاده که در سطح اول فوتبال کشور بازي کرده اند و مشغول به مربيگري هستند، اطلاعي از متن قوانين انضباطي ندارند. وي وقتي متوجه راي شد به تعبير خودش راي را به حوادث بازي ملوان و پرسپوليس مربوط دانسته و اين در حالي است که اين راي و تنبيهات اساسا هيچ ارتباطي به حوادث آن بازي ندارد. چرا که حوادث آن بازي جداگانه در پرونده ديگري رسيدگي شده است. ضمن اينکه تنبيه احمدزاده نسبت به رفتار چند روز قبل از بازيشان بود که در خصوص داوري مسابقه پيشاپيش اظهار نظر کرده بود.
 اگر چه رفتار نادرست برنامه نود در تخريب کميته انضباطي مبني بر عدم وجود متن قانوني عذرخواهي فرد متخلف صورت گرفت، بايد به اين موضوع اشاره کنم که پيش از من اين بند آئين نامه در قوانين کميته انضباطي وجود داشته و متاسفانه وجود اين بند را از زمان فعاليتم در کميته انضباطي نسبت مي دهند. لازم به ذکر است که آئين نامه قبلي انضباطي در فروردين 90 و در مجمع شيراز تصويب شده بود و اين درحالي است که من از نيمه دوم سال 90 فعاليتم را شروع کردم که تاکنون اصلاحاتي صورت گرفته و برخي اصلاحات نيز به زودي انجام خواهد شد.

رئيس کميته انضباطي در خصوص اجراي احکام آرا صادر شده تاکيد کرد که صرفا صدور حکم بر عهده کميته انضباطي است و اجراي آن به عوامل اجرايي ليگ مربوطه باز مي گردد و اگر آرايي اجرا نشود، در آئين نامه انضباطي ضمانت اجرايي وجود دارد که قابل اجرا است و موضوع عذرخواهي در چند مورد از آراي ما بوده است که آخرين مورد آن مربوط به مربيان بازي ملوان و صنعت نفت آبادان است.

یک دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.