احمدزاده: فردا صحنه های زيبايی خواهید دید

هر دو تيم به فکر فوتبال رو به جلو هستند و با توجه به نياز سه امتياز بازي براي صعود انتظار صحنه هاي زيبايي از اين ديدار مي رود . بازي در زمين خودي هم مي تواند موجب استرس بازيکن شود و هم تيم را از امتياز حمايت تماشاچيان برخوردار مي سازد. خوشبختانه بازيکنان ملوان عموما از حمايت تماشاچيان به نفع گرفتن نتيجه استفاده بهينه کرده اند. مطمئنا ملوان بخش عمده موفقيت هاي خود را در تمام دوران، مديون تماشاچيان خوب و خونگرمش است .

وي در خصوص تعطيلي دو هفته اي ليگ برتر فوتبال باشگاههاي ايران گفت: در عمل بايد از اين تعطيلات استفاده کرده باشيم که انشاء ا.. با بازي خوب اين را نشان خواهيم داد.

احمدزاده در مورد وضعيت مصدومان تيم نيز گفت: مهران جعفري و سهيل رحماني دچار مصدوميت هستند و حيدري و يعقوبي نيز دچار آسيب ديدگي هاي جزئي شده اند که براي جلوگيري از افزايش مصدوميت از بازيکنان جايگزين استفاده خواهيم کرد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.