احمدزاده : خريدار ملوان اشتباه نكرده است

شايد مسوولان باشگاه ملوان به همان اندازه از توافق با حسين هدايتي اميدوارند كه امير عابديني خوشبين است . محمد احمدزاده سرمربي سابق ملوان نگاه خوشبينانه‌یي به اين مهم دارد اما به اعتقاد او بايد به مسایل مهم‌تري هم توجه شود . احمدزاده مي‌گويد : « من خيلي در جريان نيستم و نمي‌دانم چه شرط و شروطي گذاشته‌اند و چه مبلغي قرار است هزينه شود و مسایلي از اين دست تا مشخص نشود صحبت در موردش خيلي كارشناسانه نيست . پس بايد منتظر بود و بعدا هر موضوعي را در جاي خودش بررسي كرد . » احمدزاده در جلسه ی نمايندگان هدايتي با پيشكسوتان ملوان حاضر نشد . او دليل اين تصميمش را اين طور مي‌گويد : « دعوت بودم اما لزومي نداشت كه شركت كنم چون با پيشكسوت مي‌توان در هر لحظه جلسه گذاشت . در واقع وقتي اتفاقي نيفتاده ، برگزاري جلسه لازم نبود البته اين نظر من است . » محمد احمدزاده انتظار دارد كه نگاه خاصي به تيم ريشه‌دار فوتبال كشور شود . او در مورد خريداران ملوان مي‌گويد : « به نظرم خريدار ملوان اشتباه نكرده است چون يك تيم ريشه‌دار و با ارزش را در اختيار مي‌گيرد ؛ تيمي كه هواداران و مردم شهر انزلي با آن زندگي مي‌كنند . من اميدوارم روزي ملوان به جايي برسد كه هر سال دست به دست نشود . اين براي تيم ملوان خوب نيست . آقاي دنيامالي دو سال بي‌ادعا ، بدون هيچ چشمداشتي و تنها به عشق تيم شهرش آمد و خدمت كرد اما متاسفانه مسایلي از سوي بعضي‌ها به وجود آمد و هر چه من – كه زندگي‌ام ملوان بوده – گفتم را قبول نكردند و در عوض به حرف كسي گوش دادند كه يك بار هم پيراهن ملوان را نپوشيده بود . بعدش هم ما را بيرون گذاشتند و آب از آب تكان نخورد . » احمدزاده با همه ی اين حرف‌ها به آينده ی ملوان اميدوار است : « بايد خوشبينانه به اين مساله نگاه و در واقع حمايت كرد . »

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.