احمدزاده استفاء داد

محمد احمد زاده در کنفرانس بعد بازی و 10 دقیقه   قبل و در ساعت 45: 17  گفت :

من طاقت این همه فشار و این همه نا داوری ندارم ، تیم ملوان توانی بالاتر از این جایگاه دارد و من نتوانستم جواب حمایت های تماشاگران بدهم  و  واقعا متاسفم . امیدوارم کسی که بعد از من می آید ملوان را سر بلند کند ما همه خواهان سربلندی ملوان هستیم .  

19 دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.