Latest

ملوان در شرایط مالی اسفناکی قرار دارد،عده‌ای با فحاشی به تیم استرس وارد می‌کنند

سرمربی تیم ملوان انزلی گفت: تعداد معدودی بر روی سکوها در حال تخریب هویت و شخصیت هواداران ملوان هستند و با وارد آوردن استرس به بازیکنان باعث شده‌اند
Read More